Actievoorwaarden

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Intratuin Kerstcampagne: Win een kerstmetamorfose” hierna te noemen: ‘de actie’. De actie wordt georganiseerd door Intratuin Nederland B.V., gevestigd aan de Korenmolenlaan 3a te Woerden, hierna te noemen Intratuin. De voorwaarden zijn op ieder moment terug te lezen op onze website.

ARTIKEL 1 – DEELNAME

 1. Deelname is gratis.
 2. Iemand kan deelnemen aan de actie door zich op de website in te schrijven voor de actie. De inschrijving vindt plaats van zondag 28 oktober 2018 18:00 uur tot en met donderdag 6 december 2018 18:00 uur.
 3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de actie.
 4. Deelname aan de actie houdt in dat de deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden, evenals met alle beslissingen die Intratuin neemt om de actie goed te laten verlopen.
 5. Intratuin personeel is uitgesloten van deelname.
 6. Deelnemers onder de 18 jaar zijn uitgesloten.
 7. Deelnemers kunnen geen enkel recht ontlenen aan hun deelname aan de actie en hebben geen recht op enige vergoeding of andere vorm van compensatie voor hun inzendingen en/of deelname aan de actie.

ARTIKEL 2 – PRIJZEN

De prijzen voor de campagne bestaan uit:

 1. De deelnemer aan de actie maakt kans op één geheel verzorgde kerstmetamorfose onder begeleiding van onze styliste t.w.v. € 1500,-. Bij deelname geef je aan of je zelf meedoet, of dat je iemand opgeeft. De winnaar gaat met onze styliste shoppen in een Intratuin vestiging in zijn of haar buurt. In de door de prijswinnaar aangegeven kersttrend wordt een totaal aangeklede echte kerstboom, accessoires, groen, tafel- en wanddecoratie geshopt. Daarna gaat de styliste mee naar het huis van de prijswinnaar om het huis geheel te decoreren. Het shoppen en decoreren vindt plaats op zondag 9, maandag 10, dinsdag 11 of woensdag 12 december 2018. Er zijn twee dagen voor de totale metamorfose nodig, de concrete data wordt met de prijswinnaar afgestemd.
 2. De deelnemer aan de actie maakt ook kans op één van de vijf aangeklede kerstbomen in één van de Intratuin kerststijlen t.w.v. € 450,-. De echte kerstboom en losse decoratie worden per koerier bij de prijswinnaar thuisgebracht.

ARTIKEL 3 – BEKENDMAKING VAN DE PRIJSWINNAAR

 1. De zes winnaars, één keer de kerstmetamorfose en vijf keer een echte aangeklede kerstboom, worden op donderdag 6 december vanaf 18.00 uur bekend gemaakt. De winnaars ontvangen bericht per mail en telefoon. De winnaars worden op onze actiesite op maandag 10 december met voor- en achternaam en woonplaats bekendgemaakt.
 2. De prijswinnaars dienen vóór vrijdag 7 december 12.00 uur per mail te hebben gereageerd naar Intratuin of zij de prijs in ontvangst willen nemen. Indien er geen tijdige reactie is, komt de prijs te vervallen en wordt er een nieuwe prijswinnaar geselecteerd.
 3. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 4. De inschrijfperiode loopt van zondag 28 oktober 2018 18:00 uur tot en met donderdag 6 december 2018 18.00 uur.
 5. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is dus alleen voor jezelf, of voor de persoon die je hebt opgegeven.
 6. Winnaars dienen 18 jaar of ouder te zijn.

ARTIKEL 4 – VERANTWOORDELIJKHEID

 1. De winnaar gaat ermee akkoord dat er foto- en video-opnames van de kerstmetamorfose worden gemaakt en dat deze opnames gedeeld worden op de online kanalen (al dan niet promotioneel van aard) van Intratuin.

ARTIKEL 5 – RECHTEN INTRATUIN

 1. Intratuin behoudt zich het recht om deelnemers van deelname uit te sluiten indien in strijd wordt gehandeld met de actievoorwaarden, enige wettelijke bepaling of regeling, goede zeden of enig recht van derden, zonder opgave van redenen naar eigen inzicht van Intratuin.
 2. Intratuin behoudt zich het recht voor te allen tijde deelnemers en inzendingen direct van deelname aan de actie uit te sluiten indien deze naar het oordeel van Intratuin in strijd zijn met een van de hiervoor omschreven voorschriften en/of anderszins in strijd wordt gehandeld met deze actievoorwaarden.
 3. Intratuin behoudt zich tevens het recht voor om de actie naar eigen goeddunken en zonder vooraf- gaande kennisgeving vroegtijdig te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien het vasthouden aan de oorspronkelijke voorwaarden en prijzen in alle redelijkheid niet van Intratuin verlangd kan worden.

ARTIKEL  6. KLACHTEN

 1. Klachten over de actie kunnen per e-mail via klantenservice@intratuin.nl kenbaar gemaakt worden aan Intratuin.
 2. Intratuin zal ingediende klachten binnen 10 werkdagen na binnenkomst beantwoorden.

ARTIKEL 7 – PERSOONSGEGEVENS

 1. Intratuin respecteert de privacy van deelnemers aan de actie. Wij zullen er zorg voor dragen dat alle persoonlijke informatie die wordt verstrekt in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wij vragen bij deelname aan de actie naar jouw geslacht, naam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer. Of het geslacht, de naam en geboortedatum van de persoon die je opgeeft voor de kerstmetamorfose.
 2. Wij vragen deze persoonsgegeven ten behoeve van: het kunnen verstrekken dan wel leveren van de prijs. Intratuin kan deze gegevens aan derden verstrekken indien dat nodig is voor het verstrekken dan wel leveren van de prijs.

ARTIKEL 8 – OVERIGE BEPALINGEN

 1. Afbeeldingen, video’s en beschrijvingen dienen ter illustratie. De werkelijke uitvoering kan afwijken.
 2. Intratuin draagt kansspelbelasting af aan de Belastingdienst. De genoemde prijzen zijn voor de winnaars dus belastingvrij.
 3. Intratuin handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.